Natka Mašterová

Malé, velké i největší: Každého naučím lyžovat s chutí a radostí.

IMG_0010