Viktor Beneš

Dětem porozumíte jen tehdy, když budete jako ony. Instruktor co se nechová jako dítě, nic nenaučí.

IMG_0010